top of page

ביקורים וטעימות​

יקב פויזנר מציע חוויה ייחודית של סיורים וטעימות במרכז המבקרים של היקב. הסיור לוקח את המבקרים 130 שנה אחורה, לתחילת ההתיישבות החלוצית בישראל ולהתפתחות עולם היין בארץ. במהלך הסיור יינתן הסבר על תהליך ייצור היין וכן ייערכו טעימות בליווי גבינות וכיבוד קל.
ניתן לבנות קונספט ייחודי של סיור בכרמים וביקב לקבוצות מאורגנות. 

הסיורים נערכים בסופ"ש (ולקבוצות גדולות גם באמצע שבוע) בתיאום מראש ובתשלום

  • Wix Facebook page
bottom of page